Bakksætra Sjømannskirke


Bakksætra Sjømannkirke er vår egen kirke her på setra og den ligger ved en dam der "Phru Inger" ligger fortøyd. Den ble innviet da vi giftet oss her i september 2007.

25. september 2011 ble den vigslet av biskop Tor Singsaas.

Kirka har 60 sitteplasser og er utstyrt som kirker flest med orgel og døpefont. Det har vært flere barnedåper og mange bryllup her samt gudstjenester.

Prost Øistein Flø, biskop Tor Singsaas og sokneprestene Brynja Vigdis Thorsteinsdottir og Arne Aspeland.
Fra biskopens preken under vigslinga.
Gudstjeneste med fengselsprest Kjell A Nyhus.
Mot altret i kirka.
Kirka har 60 sitteplasser.
Bryllup.
Påskekonsert: Vegard Trenmo Ring med venner.
Hyggelig besøk av "snåsamannen" Joralf og kona Signe.
Georg med vårt nye orgel. Tusen takk til giverne.